Bmmaj9 Chord Guitar (B Minor 9th, Major 7th)

Symbols: mmaj9, min(maj9), m9(maj7), mM9

Steps: 1-b3-5-7-9

Notes: B-D-F#-A#-C#

Variation 1

Variation 2

Variation 3